broj i dubina istražnih bušotina

Kako odrediti broj i dubinu istražnih bušotina?

Broj i dubina istražnih bušotina

 
Kao što smo već pisali u prošlim blogovima, istražni radovi važan su dio svakog projekta, a nekvalitetna i nestručna geotehnička istraživanja i ispitivanja mogu dovesti do oštećenja konstrukcija, a njihova sanacija je u tom slučaju skupa i otežana.
 
Položaj točaka istraživanja i dubine istraživanja i ispitivanja moraju se odabrati na temelju provedenih prethodnih istraživanja kao što su geološki uvjeti, dimenzija konstrukcije i karakter inženjerskih problema, dubina temeljenja itd.
 

Pri odabiru položaja i dubina istraživanja potrebno se pridržavati sljedećih smjernica:

 
• točke istraživanja trebaju biti raspoređene tako da se uslojenost temeljnog tla može ocijeniti preko cijele lokacije
• točke istraživanja za zgradu ili konstrukciju trebaju biti postavljene na kritičnim točkama konstrukcije u odnosu na oblik, ponašanje konstrukcije i očekivanu raspodjelu opterećenja
• za linijske konstrukcije točke istraživanja trebaju biti raspoređene na primjerenim udaljenostima od središnje linije, ovisno o ukupnoj širini konstrukcije kao što je širina nasipa u nožici ili širina usjeka
• Za konstrukcije na kosinama i usjecima (uključujući iskope) ili u njihovoj blizini, točke istraživanja također trebaju biti raspoređene i izvan projektirane ploštine i postavljene tako da se može ocijeniti stabilnost kosine ili iskopa; ako se ugrađuju sidra, u obzir treba uzeti vjerojatna naprezanja u području u kojem će ona prenijeti opterećenje
• Točke istraživanja trebaju biti raspoređene tako da ne predstavljaju opasnost za konstrukciju, radove građenja ili okolinu
• Područje koje se razmatra pri istraživanju za projekt treba se protezati u susjedno područje do udaljenosti na kojoj se očekuje štetan utjecaj na njega
• Za točke mjerenja podzemne vode u obzir treba uzeti mogućnost upotrebe opreme postavljene tijekom istraživanja temeljnog tla za nastavak praćenja ponašanja tijekom, ali i nakon gradnje
 
Ako su uvjeti u temeljnom tlu relativno jednoliki ili je poznato da temeljno tlo ima zadovoljavajuća svojstva čvrstoće i krutosti, smije se postaviti manje točaka istraživanja ili mogu biti na većim međusobnim udaljenostima. U svakom slučaju, takav odabir treba opravdati iskustvom.
 
Ako se konstrukcije grade na slojevima koji zadovoljavaju u pogledu nosivosti i krutosti, dubina istraživanja može se smanjiti na za = 2,0 m, osim ako su geološki uvjeti jednolični, kad najmanje jedna bušotina treba dosegnuti do dubine od najmanje za = 5,0 m. Ako se čvrsta stijena nalazi na dubini predviđene osnovice konstrukcije, tu dubinu je potrebno uzeti kao referentnu točku za za. U suprotnom se za odnosi na površinu čvrste stijene.
 
Za zgrade ili inženjerske građevine treba primijeniti veću vrijednost od sljedećih dvaju uvjeta:
 
• za ≥ 6,0 m
• za ≥ 3,0 bF
gdje je bF duljina kraće stranice temelja.
 
broj-i-dubina-istražnih-bušotina-Geotech-1
 
Za temeljne ploče i konstrukcije s više elemenata temelja čiji se učinci u dubljim slojevima zbrajaju:
• za ≥ 1,5 bB
gdje je bB duljina kraće strane konstrukcije.
 

 
Zanasipe i usjeke potrebno je primijeniti veću vrijednost od sljedećih dvaju uvjeta.
Za nasipe:
• 0,8 h < za < 1,2 h
• za ≥ 6,0 m
gdje je h visina nasipa.
 

 
Za usjeke:
• za ≥ 2,0 m
• za ≥ 0,4 h
gdje je h dubina usjeka.
 

 
Za linijske konstrukcije treba primjeniti veću vrijednost iz sljedećih uvjeta.
 
broj-i-dubina-istražnih-bušotina-Geotech-3
 
Za ceste i uzletišta:
• za ≥ 2,0 m ispod predviđene razine gradnje
 
Za rovove cjevovode, veću od sljedećih vrijednosti:
• za ≥ 2,0 m ispod dna rova
• za ≥ 1,5 bAh
gdje je bAh širina iskopa.
 
Za pilote treba ispuniti sljedeća tri uvjeta:
• za ≥ 5,0 m
• za ≥ 1,0 bg
• za ≥ 1,0 DF
gdje je DF promjer osnovice pilota, a bg kraća stranica pravokutnika koji obuhvaća skupinu pilota za temelj na razini osnovice pilota.
 
broj-i-dubina-istražnih-bušotina-Geotech-4
 

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.