Pilotska stijena

Pilotska stijena

Što je pilotska stijena?

Piloti su kružni konstruktivni elementi koji se izvode u tlu s ciljem prijenosa vertikalnih i horizontalnih opterećenja u dublje i bolje slojeve temeljnog tla.

Izvedbom pilota u nesporednoj blizini formira se pilotska stijena koja se koristi kao privremena ili trajna potporna konstrukcija u temeljnom tlu. Pilotska stijena primjenjuje se prilikom osiguranja stabilnosti iskopa, brtvljenju građevnih jama, kontrole pomaka građevina te sanacije klizišta.

Pilotska stijena

Slika 1. Pilotska stijena

Ovisno o geotehničkim značajkama lokacije i projektnim zahtjevima razlikujemo više tipova pilotske stijene.

Prema načinu pružanja otpora dijeli se na konzolnu ili pridržanu konstrukciju, a prema rasporedu pilota dijeli se na sekantnu / tangentnu ili pilotsku stijenu sa razmaknutim pilotima.

Konzolna pilotska stijena

Konzolna pilotska stijena predstavlja potpornu konstrukciju koja se izvodi bez dodatnih osiguranja.

Izvodi se ukopavanjem ispod razine dna iskopa / klizne plohe te stabilizira masu tla iza sebe uslijed otpora materijala s prednje strane.

Prednosti izvedbe:

 • nesmetan iskop u građevnoj jami
 • ne zahtjeva ugradnju zatega koje mogu prolaziti ispod susjednih parcela
 • jednostavnija procedura gradnje uslijed jednostavnijh faza izvedbe
Konzolna pilotska stijena

Slika 2. Konzolna pilotska stijena

Pridržana pilotska stijena

Pridržana pilotska stijena predstavlja potpornu konstrukciju koja se izvodi sa dodatnim osiguranjem kada nije moguće osigurati stabilnost konstrukcije na predviđena djelovanja. Ovisno o projektnim zahtjevima, dodatno osiguranje pilotske stijene može se izvoditi unutar (sustav razupora) i izvan građevne jame (geotehnička sidra, samobušiva sidra i sl.). Na licu pilotske stijene, na poziciji dodatnog osiguranja, uobičajeno se izvode čelične ili armiranobetonske horizontalne i/ili vertikalne grede s ciljem jednolikog prijenosa sila s mjera osiguranja na pilotsku stijenu.

Prednosti izvedbe:

 • moguća veća dubina iskopa u odnosu na konzolnu pilotsku stijenu s obzirom na dodatno osiguranje
 • mogućnost prihvaćanja većeg opterećenja (npr. u zoni postojećih građevina)
 • veća kontrola horizontalnih pomaka pilotske stijene
Pridržana pilotska stijena

Slika 3. Pridržana pilotska stijena

Pilotska stijena sa razmaknutim pilotima

Pilotska stijena sa razmaknutim pilotama formira se izvedbom pilota sa razmakom između pilota. Primijenjuje se pretežito u koheretnim (sitnozrnim) materijalima gdje ne postoji mogućnost urušavanja materijala između pilota. Po potrebi se na izvedenu pilotsku stijenu mogu ugraditi slojevi mlaznog betona s ciljem dodatne stabilizacije materijala.

Prednosti izvedbe:

 • brza izvedba, jeftinija i jednostavnije izvedba u usporedbi s drugim tipovima pilotske stijene
 • prilagodljivost u fazi izvođenja radova

 

Pilotska stijena sa razmaknutim pilotima

Slika 4. Pilotska stijena sa razmaknutim pilotima

Sekantna / tangentna pilotska stijena

Sekantna pilotska stijena formira se preklapanjem betonskih pilota. Prva faza izvedbe uključuje izvedbu primarnih pilota koji se uglavnom izvode kao nearmirani. Nakon betoniranja pilota i postizanja odgovarajuće čvrstoće, započinje izvedba sekundarnih pilota koji se izvode bušenjem kroz temeljno tlo i dijelomično kroz primarne pilote.

Preklop primarnih i sekundarnih pilota uobičajeno iznosi 8 – 10 cm. Nakon izvedenog bušenja pristupa se armiranju armaturnim koševima ili čeličnim profilima te betoniranju sekundarnih pilota. Za razliku od sekantne, tangentna pilotska stijena sastoji se od pilota koji se dodiruju ali ne preklapaju. Kao posljedica toga svi piloti tangentne pilotske stijene moraju biti armirani.

Prednosti izvedbe:

 • veća krutost te mogućnost prihvaćanja većeg opterećenja i veće dubine građevne jame
 • moguća izvedba i kontrola iskopa u nekoheretnim materijalima gdje postoji mogućnost urušavanja materijala između pilota
 • mogućnost brtvljenja građevne jame kod sekantne pilotske stijene (za potrebu osiguranja brtvljenja mogu se ugraditi slojevi mlaznog betona)
Sekantna tangentna pilotska stijena

Slika 5. Sekantna / tangentna pilotska stijena

Pilotska stijena

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.