Osiguranje građevne jame – Tvornica duhana Rovinj (TDR)

U sklopu Tvornice duhana Rovinj u Kanafanaru u tijeku je izvedba rekonstrukcije i dogradnje hale u sklopu postojećeg tvorničkog kompleksa. Za dogradnju je bilo potrebno izvesti osiguranje građevinske jame te smo za to proveli geotehničke istražne radove i izradili glavni i izvedbeni projekt.

Lokacija i zahvat

Općina Kanfanar smještena je u središnjem dijelu Istre, koji obilježavaju pretežito ravne obradive površine razvedene brojnim manjim vrtačama. Posebnost ovog prostora je Limska draga, koja se pruža kao duboki usjek od Pazinske jame iz smjera sjevera i prolazi sredinom općine, u dužini od cca. 10 km, do Limskog zaljeva na njenom zapadnom rubu.

Limska  draga  i  Vrh  Lima  povezuju  općinski  prostor  s  Jadranskim  morem  te  je  općina  Kanfanar  područje  spoja  priobalne i  unutrašnje Istre te kao takva predstavlja područje posebnog prometnog  i  gospodarskog  značaja.

Na tom području, 2007. godine, otvara se 123 milijuna eura vrijedna tvornica duhana na ukupnoj površini od 45.000 četvornih metara.

Za potrebu povećanja kapaciteta, predviđena je rekonstrukcija i dogradnja hale 3 u sklopu postojećeg tvorničkog kompleksa. Tlocrtna  površina nadograđenog dijela iznositi će oko 1200  m2. Ukupna visina građevine iznosi 15,85 m, a predviđeno ukopavanje ispod postojeće hale iznosi oko 3,50 m.

Slika 1. Lokacija i zahvat

Geotehnička istraživanja i ispitivanja

Za potrebu rekonstrukcije i nadogradnje provedeno je istraživačko bušenje te geoelektrično i georadarsko snimanje. Provedenim istraživanjima utvrđeno je da predmetnu lokaciju izgrađuju dvije litostratigrafske jedinice, a to su nabačaj (kršje vapnenca i crvenica) i stijenska podloga (uslojeni vapnenci).

S obzirom na blizinu izvedbe dogradnje bilo je potrebno predvidjeti vertikalan iskop građevinske jame neposredno uz postojeću halu.

Temeljem utvrđenog litološkog profila i ograničenosti prostora pristupili smo izvedbi dodatnih geotehničkih istražnih radova s ciljem utvrđivanja uvjeta temeljenja i geometrijskih značajki temelja postojeće hale. Dodatni geotehnički istražni radovi sastojali su se od izvedbe četiri sondažne jame uz temelje postojeće hale. Utvrđeno je da su temelji hale izvedeni unutar nabačaja te da je potrebno izvesti osiguranje građevinske jame s ciljem spriječavanja potkopavanja u fazi iskopa te potencijalnog oštećenja i skupe sanacije temelja.

Slika 2. Osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame čine armiranobetonski bušeni piloti promjera D=310 mm. Osni razmak između pilota iznosi od 80,0 cm do 100,0 cm. Piloti su izvedeni kroz materijal nabačaja i stijensku podlogu tehnologijom udarnog rotacijskog bušenja.

Slika 3. Bušenje pilota

Kratki video bušenja pilota možete pogledati na našem You tube kanalu.

Nakon bušenja u bušotine su ugrađeni čelični profili IPE 160 od čelika S235 te beton od razreda tlačne čvrstoće C 30/37 .

Slika 4. Osiguranje građevne jame

Piloti su izvedeni od kote dna postojećih temelja do dubine od 1,75 m ispod dna građevinske jame. Ukupna duljina armiranobetonskih bušenih pilota iznosi L=4,60 m i 4,75 m, a duljina čeličnih profila L=5,0 m.

S ciljem povezivanja vrhova pilota izvedena je armiranobetonska naglavna greda dimenzija 35×50 cm.

Na prednje lice pilotske stijene ugrađen je mlazni beton razreda tlačne čvrstoće C 24/30, debljine od 2,0 do 5,0 cm. U zoni pilotske stijene u sklopu nabačaja ugrađen je jedan sloj armaturne mreže Q-283 do 30,0 cm ispod linije stijenske mase.

Slika 5. Osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame je uspješno provedeno te su sada u tijeku radovi na konstrukciji hale.

Slika 6. Osiguranje građevne jame

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.