osiguranje građevne jame

Osiguranje građevne jame – stambeno trgovački kompleks “Rio – Rijeka”

Na području postojeće tvornice „Rio-Rijeka“ planirana je izgradnja trgovačko stambenog centra.
Lokacija predviđena za izgradnju ima povoljan geoprometni položaj u prostoru grada Rijeke te zauzima vrlo vrijedan dio gradskog prostora iznad stadiona “Kantrida” s pogledom prema Kvarnerskom zaljevu.

Predviđeni zahvat

U sklopu trgovačko stambenog centra predviđena je izvedba dvije ukopane etaže garaže, trgovačkog centra povrh garaže i 3 stambene građevine koje se sastoje od 9 do 14 etaža. Građevine sadrže ukupno 261 stambenu jedinicu i 12 penthouse stambenih jedinica lociranih na zadnjim etažama građevina. Budući kompleks je projektirala tvrtka Rožić arhitekti i partneri d.o.o.

Uz trgovačko stambeni centar predviđena je izvedba vanjskog parkinga koji se nalazi neposredno u zoni postojeće magistralne željezničke pruge.
S obzirom na predviđenu geometriju garaže i vanjskog parkinga uz magistralnu željezničku prugu neophodno je izvršiti iskop i trajno osiguranje građevne jame.

Geotehnička istraživanja i ispitivanja

Za potrebu izgradnje proveli smo geotehnička istraživanja i ispitivanja koja su se sastojala od istraživačkog bušenja, inženjerskogeološkog kartiranja terena i laboratorijskih ispitivanja. Izvedeno je osam rotacijskih bušotina s ciljem utvrđivanja geotehničkih značajki lokacije i temeljnog tla.
Geotehničkim i inženjerskogeološkim istraživanjima ustanovljeno je da geotehnički profil na lokaciji čine tri geotehničke jedinice karakterističnih geomehaničkih značajki (nabačaj, crvenica i vapnenačke breče).

osiguranje građevne jame

Slika 1. Geotehnički profil bušotine

Osiguranje građevne jame – plato vanjskog parkirališta

Osiguranje građevne jame u neposrednoj blizini željezničke pruge čine armiranobetonski piloti te samobušiva sidra.
Najveća visina građevne jame iznosi 10,0 m.

Predviđeno je osiguranje građevne jame izvedbom pilotske stijene od armiranobetonskih bušenih pilota promjera D=600,0 mm unutar pokrivača i D=450,0 mm unutar stijenske podloge. Piloti se izvode na horizontalnom razmaku od 0,75 do 1,0 m, duljine do 7,0 m. Ukupna duljina pilotske stijene iznosi 128,0 m.  Na vrhu pilota je predviđena izvedba naglavnih greda i armiranobetonskih potpornih zidova visine H=2,0 i 2,50 m na dijelu buduće rekonstrukcije pruge uslijed koje je predviđena izgradnja perona iznad građevne jame.

Pilotska stijena će se osigurati izvedbom horizontalnih greda i štapnih samobušivih sidara duljine L=7,0, 10,0 i 12,0 m, nosivosti 52,5 tone te mlaznog betona u dva sloja debljine po 5,0 cm i armaturne mreže Q 188.

Na dijelu građevne jame unutar stijenske podloge predviđeno je osiguranje ugradnjom štapnih samobušivih sidara duljine L=3,0, 6,0 i 9,0 m te mlaznog betona u dva sloja debljine po 5,0 cm i armaturne mreže Q 188. Predviđena je ugradnja štapnih samobušivih sidara nosivosti 42,50 tone.

U svrhu dreniranja vode predviđa se izvođenje procjednica promjera 50,0 mm, duljine L=2,0 m.

 

osigurenje građevne jame

Slika 2. Osiguranje građevne jame – plato parkirališta

Osiguranje građevne jame – podzemna garaža

Osiguranje podzemne garaže čine štapna sidra, duljine L=3,0, 4,50, 6,0 i 9,0 m te mlazni beton u dva sloja debljine po 5,0 cm i armaturne mreže Q 188. Predviđena su štapna sidra nosivosti 40,0 tona. U gornjem dijelu građevne jame predviđena je izvedba armiranobetonskih potpornih zidova različitih dimenzija i naglavnih greda za potrebe krajobraznog uređenja.

U svrhu dreniranja vode predviđa se izvođenje procjednica najmanjeg promjera 50,0 mm, duljine L=2,0 m.

 

osiguranje građevne jame

Slika 3. Osiguranje građevne jame – podzemna garaža

Osiguranje građevne jame izrađeno je u BIM tehnologiji s obzirom na komplesnu geometriju iskopa te predviđenog osiguranja.

 

osiguranje građevne jme

Slika 4. Osiguranje platoa parkirališta – 3D model

osiguranje građevne jame

Slika 5. Osiguranje podzemne garaže – 3D model

Model pilotske stijene koja osigurava postojeću trasu magistralne željezničke pruge prikazana je u nastavku:

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.