Ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće (UCS) I Geotech d.o.o. Rijeka
EU financiranje

Istražni radovi