Roxanich

Građevna jama za hotel i vinski podrum Roxanich u BIM-u

Projekt: Roxanich

Na mjestu starog zadružnog podruma izgrađenog 1902. godine u podnožju istarskog grada Motovuna, niknuo je projekt Roxanich čija je investicija vrijedna 10.000.000,00 eura.

Građevna jama Geotech

U listopadu je predstavljen ovaj atraktivan projekt izgradnje Roxanich Heritage Wine Hotela i 5- etažnog vinskog podruma na kojem su prisustvovali: Vinar Mladen Rožanić, župan Istarske županije Valter Flego i nagrađivani arhitekt Idis Turato.

Naš zadatak obuhvatio je provođenje istražnih radova i izradu geotehničkog elaborata kao podlogu za izradu glavnog i izvedbenog projekta zaštite građevne jame. 

Građevna jama Geotech

Vertikalni zasjek građevne jame visine 20,0 m sustavno će se osigurati mlaznim betonom debljine 2 x 5 cm i ugradnjom samobušivih sidara nosivosti 38 tona i  70 tona. Kao zasebne elemente modelirali smo mlazni beton, sidra i procjednice.

Građevna jama Geotech

S obzirom na to da je riječ o geološki vrlo nepovoljnom terenu (fliške naslage) i komplesnoj geometriji iskopa, glavni i izvedbeni projekt zaštite građevne jame izradili smo u programu Allplan.

Program Allplan temelji se na BIM tehnologiji i sadrži mogućnost 2D i 3D modeliranja. Iako je za rad u ovom programu potrebna visoka razina istreniranosti i stručnosti, njegova upotreba omogućava veliki iskorak u poslovanju.

Neke od prednosti programa su:

  • Kvalitetnija i preciznija interakcija i suradnja s arhitektima i projektantima konstrukcija i instalacija
  • Arhitekti, građevinari, statičari, instalateri – svi mogu raditi zajedno u jedinstvenoj aplikaciji ili odvojeno, a ipak zadržati BIM način rada
  • Jasnija i detaljnija vizualizacija – jednostavnije uočavanje potencijalnih problematičnih situacija, brža izrada projekta, automatsko izračunavanje količina

Građevna jama Geotech

Izgradnja atraktivnog i jedinstvenog Roxanich Heritage Wine Hotela u Hrvatskoj je započela, te uskoro stiže više fotografija ovog izazovnog i zanimljivog Roxanich Motovun Projekta.

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.