Georadar

Georadar

Georadar (Ground penetrating radar)

Naziv georadar ili kratica GPR izveden je iz engleskog naziva Ground penetrating radar. Georadar je geofizička metoda koja koristi radarske impulse za dobivanje slike o stanju i uvjetima u podzemlju.

Georadar se primjenjuje kod:

– lociranja i označavanja podzemnih instalacija (struja, voda, plin, optika, napuštene instalacije, ilegalni priključci itd.)
– arheološkim istraživanjima (detekcija utvrda, zidova, objekata, kostiju itd.)
– geotehničkom inženjerstvu i geologiji (određivanju armature u betonu, pukotina, debljini kolničke konstrukcije, kvaliteti željezničkog nasipa, debljini geoloških slojeva itd.)
– lociranju grobnica
– agronomiji (detekcija korijenja stabala, drenažnih jaraka, pregledu golf terena itd.)
– kriminalističkih istraga (zakopani predmeti, dokazi itd.)
– pregledu minskih polja i neaktiviranih naprava

Metoda se temelji na svojstvu refleksije elektromagnetskih valova na granici dviju sredina različitih električnih karakteristika (dielektrična permitivnost, vodljivost i magnetska permitivnost). Mjerenje georadarom izvodi se kontinuiranim pomicanjem antene neposredno iznad tla. Informacije registrirane prijemnikom na nekom mjestu zovu se vremenski trag, a sastoje se od signala reflektiranih od diskontinuiteta (granice slojeva, šupljine, zakopani objekti) u tlu. Pomoću pojedinačnih tragova uočavaju se anomalije koje se nalaze vertikalno ispod pojedine točke mjerenja, dok se kontinuiranim pomicanjem antena dobiva skup tragova, koji daje informaciju o području ispod trase profila.

Dobiveni profil sa svim registriranim tragovima daje se u formi radargrama, kojem je na apscisi udaljenost po trasi profila od početne točke, a na ordinati vrijeme putovanja vala, odnosno dubina.

Georadar

Razlikujemo georadare sa više antena koje se koriste ovisno o primjeni:

– antena frekvencije 1500 MHz primjenjiva je do dubine od 0,50 m i koristi se za ocjenu kakvoće betona ili određivanja armature
– antena frekvencije 900 MHz primjenjiva do dubine 1,0 m i koristi se za detekciju cijevi i drugih ukopanih instalacija na manjim dubinama
– antena frekvencije 400 MHz primjenjiva je do dubine od 4,0 m za detekciju instalacija, ocijenu stanja kolnika i nasipa, detekciju podzemnih spremnika
– antena frekvencije 300 MHz primjenjiva je do dubine od 6,0 m za detekciju instalacija, geološka i arheološka istraživanja

Georadar

Današnji uređaji su malih dimenzija, postavljeni na kotače, sklopivi i što je najvažnije vrlo jednostavni i lagani za upotrebu. Na kolica je moguće postaviti i GPS pa se snimljene točke mogu jednostavno prikazati u apsolutnim koordinatama za točniju i lakšu obradu. Podatke (točke, objekte, cijevi itd.) moguće je eksportirati u Google Earth, CAD ili bilo koji drugi format koji je kompatibilan sa računalnim programima koji se koriste inženjeri građevinarstva, arhitekture i drugi.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili imate potrebu za predmetnim ispitivanjima slobodno nam se obratite.

Georadar

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.