Sanacija podmorskog ispusta – Dražice

Sanacija podmorskog ispusta Dražice jedan je od naših trenutnih netipčnih projekata koji se nalazi u luci Kraljevica, a proteže se od zida obale prema sredini luke Kraljevica, u smjeru zapada.


Cijev ispusta je cijelom svojom duljinom položena ispod razine mora, a ispust završava na dubini od otprilike -13,00 m.p.m., s ukupnom duljinom od 65,00 m.

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Betonska obloga cjevovoda izvedena je cjelokupnom duljinom ispusta te je u izuzetno lošem stanju zbog brojnih rupa/pukotina koji se nalaze na spojevima betona, podlokanih dionica podloge, razbijenog kraja obloge, većih površina trusnog betona kompletne dionice, a na pojedinim dijelovima ispusta debljina betona obloge uvelike je smanjena.

Temeljem navedenih činjenica upitan je integritet obloge, kao i stanje cjevovoda unutar obloge, stoga je potrebno napraviti sljedeće:
– zamijeniti postojeću cijev novom
– postojeću oblogu kompletno sanirati odnosno ukloniti
– izraditi novu kompaktnu oblogu sa zaštitnim kamenometom kako ne bi došlo do njenog oštećenja uslijed valovanja mora
– ukloniti postojeće betonske obloge, uključujući i postojeće cijevi ispusta

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Nakon uklanjanja cijevi i obloge potrebno je izvesti iskop materijala za izvedbu armiranobetonskog podmorskog ispusta, te se nakon iskopa planira dno kanala trase cjevovoda i polaganje PE cijevi nazivnog promjera DN 710.
Na položenu cijev ugradit će se armiranobetonski opteživači na svaka 4 m’ te će se izraditi oplata za betonsku oblogu ispusta.

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Betonska obloga izvodi se betonom razreda tlačne čvrstoće C 25/30 te se uz izvedenu betonsku oblogu vrši nasipavanje oko dijela ispusta ukopanim u morsko dno, u širini od 30 cm. Nasip se izvodi šire od bočnih stranica ispusta, do razine vrha ispusta.

Također se povrh izvedbe ispusta predviđa i izvedba novog armiranobetonskog okna na mjestu postojećeg okna ispusta.

Nakon izvršenih radova vezanih uz izvedbu ispusta, bit će potrebno ukloniti staro okno te izvesti spoj postojećih kanalizacijskih cijevi na novougrađeno okno.
Po završetku radova, izvršit će se ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda te izraditi videosnimka novoizrađenog ispusta.

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

Sanacija podmorskog ispusta Geotech

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.