Projekt modernizacije Rafinerije INA Rijeka I Geotech d.o.o. Rijeka I
EU financiranje

Istražni radovi