Osiguranje predusjeka tunela Geotech

Osiguranje predusjeka tunela „T16“- željeznički koridor Kriva Palanka- granica s Bugarskom | Makedonija |

Izazovan projekt na kojem smo radili u proteklo vrijeme je osiguranje predusjeka tunela T16 na novom željezničkom koridoru na dionici: Kriva Palanka – granica s Bugarskom (Makedonija).

Vrlo zanimljiva činjenica vezana uz Koridor VIII je da prolazi kroz Republiku Makedoniju u dužini od 309 km – počinje u Linu (granica s Albanijom) i završava u Deve Bair (granica s Bugarskom) i spada pod jedan od deset transeuropskih željezničkih pravaca koji spaja Jadransko i Crno more.

Ovaj projekt na novoj željezničkoj prugi Kriva Palanka omogućit će izgradnju elektrificirane željezničke pruge za nominalnu brzinu od 100 km/h.

Osiguranje predusjeka tunela Geotech

Osiguranje predusjeka tunela Geotech

Dionica 3 obuhvaća 23,4 km pruge i uključuje jednu stanicu u Krivoj Palanci i jednu u Židilovu, 24 tunela ukupne duljine oko 9 km i 52 vijadukta ukupne duljine 5 km

Naš zadatak uključio je izradu glavnih i izvedbenih projekata temeljenja za 19 objekata (vijadukti i mostovi), projekata temeljenja zgrada željezničkih postaja Židilovo i Kriva Palanka te izradu projekata osiguranja predusjeka tunela (5 tunela).

Za potrebe izrade projekta tunela T16 provedeni su opsežni geotehnički istražni radovi (inženjerskogeološko i hidrogeološko kartiranje terena, ispitivanje Schmitovim čekićem, istražne bušotine, sondažne jame, geofizička ispitivanja…) kako bi se definirale geotehničke jedinice.

Osiguranje predusjeka tunela Geotech

Bilo je potrebno osigurati iskop od razine željezničke pruge do postojećeg terena, a visina potrebnog osiguranja iskopa je do 17,0 m.

Obzirom da se projekt nalazi na seizmičnom području s maksimalnim intenzitetom potresa VIII stupnja, konstrukciju za osiguranje iskopa je bilo potrebno proračunati na snažan potres (proračunsko horizontalno ubrzanje a=0,25 g).

Izazovi:

– Značajna debljina tla (do oko 9,0 m od površine postojećeg terena)
– Potrebna obnova i osiguranje stabilnosti postojeće prometnice do obližnjih kuća

Rješenje:

Osiguranje predusjeka tunela previđeno je izvedbom pilotske stijene (piloti promjera 800 mm na razmaku 1,2 m), ugradnjom geotehničkih sidara duljine 9,0, 12,0 i 15,0 m, drenažnim cijevima duljine 2,0 m i mlaznim betonom 2×5,0 cm
Proračun pilotske stijene proveli smo u sklopu software-a GEO5 koji nam je omogućio koordinaciju i rješavanje ovog geotehničkih izazova.

Osiguranje predusjeka tunela Geotech

Osiguranje predusjeka tunela Geotech

Osiguranje predusjeka tunela Geotech

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.