Izvođenje piezometarske bušotine I Geotech d.o.o. Rijeka I
EU financiranje

Istražni radovi