Geotehničko istražno bušenje

Geotehničko istražno bušenje

Geotehničko istražno bušenje je jedna od metoda istraživanja podzemlja te je vrlo često sastavni dio geotehničkih istražnih radova. Omogućava vizualni uvid u geološki i geotehnički profil istraživane lokacije. Najbitniji rezultat istražnog bušenja je bušaća jezgra koja predstavlja dubinski profil podloge istraživane pozicije.

METODE ISTRAŽNOG BUŠENJA

Obzirom na način izvedbe razlikujemo sljedeće metode istražnog bušenja:
Rotacijsko istražno bušenje – bušaći alat se strojno rotira i hidraulički utiskuje s površine terena pomoću šupljih bušačih šipki,
Udarno istražno bušenje – predstavlja metodu strojnog ili ručnog istražnog bušenja, kojom se šuplje bušaće šipke udarno utiskuju s površine terena pomoću strojnih uređaja ili alata,
Istražno bušenje sa spiralom – metoda strojnog ili ručnog istražnog bušenja koja koristi čeličnu plosnatu spiralu učvršćenu na bušaču šipku, a koja se sa spiralom strojno uvrće u tlo,
Prospektorsko istražno bušenje – koristi se bušaća garnitura za rotacijsko istražno bušenje sa punim svrdlom bez jezgrovanja. Prospektorsko istražno bušenje se koristi za utvrđivanje debljine pokrivača.

Od navedenih metoda istražnog bušenja, jedino se rotacijsko istražno bušenje može izvoditi u čvrstim stijenama, dok se u slabim stijenama ograničeno mogu izvesti i druge metode istražnog bušenja. Bez obzira na metodu istražnog bušenja, bušotina se može zaštititi zaštitnom cijevi (kolonom) od urušavanja kada prolazi kroz pijesak ili šljunak, ili od istiskivanja kada prolazi kroz slojeve meke gline.

PROFIL BUŠOTINE

Nakon vađenja bušaće jezgre iz istražne bušotine, istu pregledavaju geolog i/ili geotehničar te vizualnim i jednostavnim terenskim in-situ pokusima determiniraju i opisuju profil bušotine. Profil bušotine sadržava oznake dubina, vrste tla, promjene slojeva, iscrpan opis vrste i obilježja pojedinih slojeva i standardne oznake prema jedinstvenoj razredbi. Osim toga u profil se unose podaci o ispitivanjima u bušotini, kao što su ispitivanja standardnim i statičkim prodiranjem i ispitivanja krilnom sondom, ali i ispitivanja u laboratoriju poput granice konzistencije, prirodne vlažnosti, zapreminske težine i sl. Tako složeni rezultati omogućuju precizan uvid u slijed i svojstva pojedinih slojeva tla na različitim dubinama.

OSTALA ISTRAŽIVANJA U SKLOPU ISTRAŽNOG BUŠENJA

Osim ispitivanja i determinacije bušaće jezgre, istražno bušenje omogućava i:
• Mjerenje pojave i razine podzemne vode,
• Ispitivanje vodoupojnosti određenog sloja ili horizonta tla,
• Ugradnju inklinometra za potrebe praćenja horizontalnih pomaka terena,
• Ugradnju piezometra za potrebe praćenja pornog tlaka,
• Ugradnju mjernih uređaja za utvrđivanje geotermalnih parametara profila bušotine.

Geotehničko istražno bušenje

Strojno rotacijsko bušenje na kopnu (ERGELA LIPIK)…

Geotehničko istražno bušenje

… I moru (DUGOVAČA-DRAGE)

Geotehničko istražno bušenje

Udarno bušenje uz šetnjicu korita Rječine

Geotehničko istražno bušenje

Spiralno bušenje (LAZ 17)

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!

Budite prvi koji će dobiti najnovije obavijesti i ekskluzivni sadržaj direktno u svoj inbox.